ព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធម៉ោន
ផ្ទះ ព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធម៉ោន

នេះ ព្រះអាទិត្យប្រព័ន្ធម៉ោន គឺជាការឡើងដើម្បីស្ដង់ដារ។ វាគឺជាពន្លឺបានយូរនិងស្រស់ស្អាត។ នេះគឺជាមុំទំនោវិជ្ជាជីវៈតាមបំណងដើម្បីការដ៏ល្អបំផុត,ដែលធ្វើអោយប្រសើរអំណាចជំនាន់។ ម៉ូឌុលនេះ prefabrication ធ្វើឱ្យប្រព័ន្ធសាមញ្ញដើម្បីដំឡើង។

    សរុប

    1

    ទំព័រ

ទំនាក់ទំនងយើង

Floor 7th Beichen plaza, Didang, Shaoxing, China

+86 575 81507708

info@fxpower.com.cn

.cid.2a3616d0fd31cde3

រក្សាសិទ្ធិ © 2022 FXPOWER CO.,LIMITED.រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង. ឧបត្ថម្ភដោយ dyyseo.com

Ipv៦ បណ្តាញគាំទ្រ

Ipv៦ បណ្តាញគាំទ្រ

កំពូល

ផ្ញើសារមួយ

ផ្ញើសារមួយ

    ប្រសិនបើអ្នកមានអារម្មណ៍របស់យើងនៅក្នុងផលិតផលនិងចង់ដឹងបន្ថែមលម្អិត,សូមទុកសារមួយនៅទីនេះ,យើងនឹងឆ្លើយតបអ្នកឆាប់តាមដែលយើងអាច។